▁▂❄ωση∂єяƒυℓ ∂яєαм ❄▂▁

▁▂❄ωση∂єяƒυℓ ∂яєαм ❄▂▁

Hi Girls, this is a New Stuff from [C.H.D] and * Stelloane

Hair: ~Tableau Vivant~ Snowbunny – Tie & Dye (NEWCOLLABOR88 )

Tattoo: {Speakeasy} Vintage Ink Tattoo (NEW @ TUMF)

Jacket: [C.H.D] Ruby Fur Padded Winter Coat with Mittens (NEW[C.H.D])

Pants: Maai Slink Physique App A

Shoes: * Stelloane Denise latex boots with hud (NEW* Stelloane )

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.·

☟    ☟     ☟    ☟

Tp to: » COLLABOR88

Tp to: » TUMF

Tp to: » [C.H.D]

marketplace: » Maai

Tp to: » * Stelloane

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.·

☟    ☟     ☟    ☟ 

have fun while shopping

☟    ☟     ☟    ☟