[̲̅w̲̅][̲̅o̲̅][̲̅r̲̅][̲̅d̲̅] [̲̅u̲̅][̲̅p̲̅][̲̅﹗̲̅]

[̲̅w̲̅][̲̅o̲̅][̲̅r̲̅][̲̅d̲̅] [̲̅u̲̅][̲̅p̲̅][̲̅﹗̲̅]

Hi Girls, this is a New Stuff from [C.H.D] and [HoS]

Hair: TRUTH HAIR Elyse –  colours

Tattoo: {Speakeasy} Vintage Ink Tattoo (NEW @ TUMF)

Shirt: [C.H.D] Jule Shirt (NEW[C.H.D] )

Jeans: .:Senso:. Blue Jean with Appelier

Shoes: [HoS] Tarja Heels [SLINK-High] (NEW[HoS] )

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́

☟    ☟     ☟    ☟ 

Tp to: » TRUTH HAIR

Tp to: » TUMF

Tp to: » [C.H.D]

Tp to: » .:Senso:.

Tp to: » [HoS]

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́

☟    ☟     ☟    ☟ 

have fun while shopping

☟    ☟     ☟    ☟