·•●*´ ρƦαι$ε ψøu `*●•·˙

·•●*´ ρƦαι$ε ψøu `*●•·˙

Hi Girls, this is a New Stuff from Zombie Suicide

Hair: [LoQ’ue] Vodka Dark Red Pack

Mask: :Z.S: Tentacle Mask (NEW @ Zombie Suicide)

Tattoo: {Speakeasy} Vintage Ink Tattoo ( NEW @ TUMF)

ArmWarmers: :Z.S: Molko ArmWarmers (NEW @ F R O S T 2014)

Top: .::[> C.H.D <]::. Mesh_Shoulder Crop Top Black-Fuck You

Pant: [CorrosiveKitten] Black Studded Jeans (Appliers)

Shoes: :Z.S: Sash Heels (NEW @ Zombie Suicide)

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́

☟    ☟     ☟    ☟ 

Zombie suicide Logo Square200x200

Tp to: » Zombie Suicide

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́

☟    ☟     ☟    ☟

Tp to: » [LoQ’ue]

Tp to: » TUMF

Tp to: » F R O S T 2014

Tp to: » .::[> C.H.D <]::.

Tp to: » [CorrosiveKitten]

Tp to: » Zombie Suicide

☟    ☟     ☟    ☟ 

have fun while shopping

☟    ☟     ☟    ☟