ωαƦ øŦ chαπĝε (¬‿¬)

  

ωαƦ øŦ chαπĝε (¬‿¬)

Hi Girls, this is a New Stuff from Olala Fashion Event Round 4

Hair: ~Tableau Vivant~Nyoki Hair – Monsoon

Tattoo: { Speakeasy } Entities Tattoo

Top: ::Maniac Store:: HeartBeat II Top BLACK (NEW @ Olala Fashion Event )

Pant: :: Maniac Store :: Pants Zebra Blacks 1 (NEW @ Olala Fashion Event )

Shoes: *PROMAGIC* Wrap it Heels (Slink High)-BLACK  (BAGGED)*

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́

☟    ☟     ☟    ☟

Olala Event Poster200x200

Tp to: » Olala Fahsion Event Round 4

 

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́

☟    ☟     ☟    ☟

Tp to: » ~Tableau Vivant~

Tp to: » { Speakeasy }

Tp to: » Olala Fahsion Event Round 4

Tp to: » *PROMAGIC*

☟    ☟     ☟    ☟ 

have fun while shopping

☟    ☟     ☟    ☟