Tᕼᕮ Oᑕᕮᗩᑎ *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡

Tᕼᕮ Oᑕᕮᗩᑎ *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡

 

Hi Girls, this is a New Stuff from Fade2Back

 

Ƭнє Lєƒт Ɠιяℓ

 

Hair: adoness : loki : greyscale

Harness:  +XAnSA+ Donar Harness – Leather (New @ We ❤ Roleplay starts 04.09.16)

Tattoo: FTB – Tattoo & Appliers: Full Body ~ The Vintage Tattoo (NEW @ Fade2Back)

Bikini: !Rebel Hope – South Beach Mesh Bikini Black

Ankle Chain: .:KC:. AZARIA for Slink High, Belleza & Maitreya

 

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́

☟    ☟     ☟    ☟

Fade2Black

Marketplace: » Fade2Back

`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́

☟    ☟     ☟    ☟

XAnSA

Tp to: » +XAnSA+ Mainstore

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́

☟    ☟     ☟    ☟

 

Tp to: » adoness

Tp to: » We ❤ Roleplay starts 04.09.16

Marketplace: » Fade2Back

Tp to: » !Rebel Hope

Tp to: »  .:KC:.

 

☟    ☟     ☟    ☟ 

have fun while shopping

☟    ☟     ☟    ☟