Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ƁƲƬƬЄƦƑԼƳ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ƁƲƬƬЄƦƑԼƳ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

 

Hi Girls, this is a New Stuff from Soley Inc and * Stelloane

 

 

Hair: * Stelloane Lorette hair Pony (NEW* Stelloane )

Tattoo: FTB – Tattoo & Appliers: Full Body ~ Rock & Roll Tattoo (NEW@Fade2Back)

Outfit: [S] POPULAR WITH MULTI COLOR HUD (NEW @ Soley Inc)

Shoes: ::HH:: Hucci Ghedi Sandal – Midnight

·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́

☟    ☟     ☟    ☟

* Stelloane

Tp to: » * Stelloane

`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́

☟    ☟     ☟    ☟

Soley Inc

Tp to: » Soley Inc

·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́

☟    ☟     ☟    ☟

 

 

Tp to: » * Stelloane

Marketplace: » Fade2Back

Tp to: » Soley Inc

Tp to: » ::HH:: 

☟    ☟     ☟    ☟ 

have fun while shopping

☟    ☟     ☟    ☟